Servicevoorwaarden

Lees nauwkeurig de Skimleads servicevoorwaarden door op deze pagina. Skimleads ("de site") biedt zijn klanten diensten aan volgens deze regels.

Diensten

Wanneer u de Skimlead database gebruikt, gaat u ermee akkoord om de servicevoorwaarden te respecteren. Als u hier niet mee akkoord gaat, moet u stoppen de site te gebruiken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM BESCHERMING

De Skimleads gegevens wordt op de site tentoongesteld voor het gebruik van de klanten. Alle rechten, belangen, titels, designs, handelsmerken, en URL's op de site zijn officieel beschermd eigendom van Skimleads. Door dit te lezen, bevestigt u dat u op de hoogte bent van het feit dat kopiëren, verkopen, verspreiden, patenteren, weergeven of recreëren van projecten of inhoud op de site zonder onze toestemming een schending is van de wetten die het intellectueel eigendom van Skimleads beschermen.

VERANDERINGEN

In het geval dat er veranderingen zijn, wordt de servicevoorwaarden geupdate naar de nieuwste versie. Als u doorgaat met het gebruik van diensten op de site, gaat u akkoord met deze veranderingen. Bekijk de servicevoorwaarden om van de nieuwste veranderingen op de hoogte te zijn.

PRIVACYVERKLARING

Alle verzamelde en gebruikte date op de site wordt beschermd door ons privacybeleid. Lees het Skimleads privacybeleid nauwkeurig door voordat u diensten gebruikt op de site.

ANDERE VERKLARINGEN

U gaat ermee akkoord de site te gebruiken, onderhevig aan richtlijnen, disclaimers, en beleiden geïmplementeerd door Skimleads.

GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE AANPASSINGEN

Skimleads behoudt het recht om haar diensten (gedeeltelijk of volledig) op te schorten, stopzetten of verwijderen, zonder of met waarschuwing. U bevestigt dat de site niet verantwoordelijk is naar u of een andere derde partij voor het opschorten, aanpassen, stopzetten of verwijderen van haar services.

GARANTIEVERKLARING

Door de diensten van Skimleads te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met de volgende informatie en volmacht disclaimer:

  • De Skimleads diensten zijn enkel en alleen voor informatie doelen. We zijn niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte actie of inactie die u doet tijdens het gebruik van de gegevens, diensten of materialen beschikbaar op de site.

  • U erkent uw verantwoordelijkheid voor het gebruik van data verkregen van Skimleads. We disclaimen alle expliciete of impliciete volmachten, inclusief maar niet gelimiteerd tot de geïmpliceerde volmachten van verkoopbaarheid, geschiktheid, titel voor een specifiek doel en niet-overtreding.

  • Enig materiaal verkregen door het gebruik van de Skimleads diensten wordt verder onder uw eigen risico en oordeel gebruikt. U bevestigt bij deze dat u verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw software en hardware, gedeeltelijk of volledig dataverlies.

  • Geen mondelijke of geschreven informatie/aanbeveling dat u via Skimleads heeft verkrijgen kan worden gebruikt als volmacht.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Onder deze gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat de site niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig incidentele, indirecte, speciale, voorbeeldige, gevolg of straffende schade, inclusief maar niet gelimiteerd tot: enig verlies van gebruik, winst, gegevens, goodwill, vervangingsdiensten, inkoopkosten, of enig andere incidentele, indirecte, speciale, voorbeeldige, gevolg of straffende schade veroorzaakt onder enige theorie van verantwoordelijkheid, of het nou voor een schending van een contract, onrechtmatige daad (inclusief verantwoordelijkheid en verwaarlozing), of anders resulterend uit: (1) het gebruik van of of het onvermogen op de site en haar diensten te gebruiken; (2) de vervangende diensten, goederen en/of de inkoopkosten van de site; (3) onbevoegde toegang tot/verandering van uw transacties en overdrachten; (4) de actie of verklaring van enig derde partij op de site; (5) afhankelijkheid van de site inhoud; (6) enig ander materiaal met betrekking tot Skimleads en haar diensten. Deze regels gelden voor alle gebruikers, en alle limitaties worden geadviseerd ovr de mogelijkheid van zulke beschadigingen en ondanks enig defect van een essentieel doel of enig gelimiteerde remedie. Bepaalde rechtsgebieden staan de limitatie of uitsluiting van de verantwoordelijkheid van incidentele, speciale, voorbeeldige, gevolg of straffende schade niet toe. Om die reden zullen sommige limitaties niet voor u gelden.

SCHADELOOSSTELLING OVEREENKOMST

Op deze manier bevestigt u dat schadeloosstelt en Skimleads, haar vennoten (inclusief managers, medewerkers, agenten, commisarissen) niet verantwoordelijk houdt voor enige aansprakelijkheid, claims, verliezen, geschillen, aanvragen, kosten, uitgaven van elke soort, inclusief maar niet gelimiteerd tot de procesvoeringskosten en overeenkomende advocaatkosten die resulteren van of die verbonden zijn met: (a) afhankelijkheid of gebruik van de Skimleads services; (b) schending van deze servicevoorwaarden; (c) verbindingen met Skimleads op iedere manier; (d) schending van iedere soort rechten van iedere derde partij.